Actualizado 19/08/2020 ás 16:00 horas

Ante a situación actual dada por un rebrote do COVID-19 na nosa comarca, queremos pedir responsabilidade e o respecto estrito a todas as medidas decretadas polas autoridades sanitarias.

O Concello de O Valadouro manterá actualizada a información a través desta páxina Web, das Redes Sociais Oficiais coa publicación tanto de novos Comunicados e Bandos se fora necesario tomar novas medidas por parte desta Institución.

Para seguir a evolución do COVID-19 recomendamos seguir a información a través das canles oficiais as que podes acceder premendo nos seguintes ligazóns.

Ao chegar ou regresar a Galicia tras unha viaxe. Declaración Obrigatoria.

Al llegar o regresar a Galicia de un viaje. Declaración Obligatoria.

When you arrive or return to Galicia from a trip. Mandatory statement.

Datos facilitados pola Conselleria de Sanidade o 19/08/2020 no Concello de O Valadouro.

Medidas de contención decretadas polo Concello de
O Valadouro ante a situación de Emerxencia Sanitaria.

❌ O APRAZAMENTO da XIV Edición do Mercado de Primavera.

❌ A suspensión do Servizo de OES desde o 16/03/2020 e a recomendación de que na medida do posible os nenos non acudan o 13/03/2020.

❌ A suspensión das Escolas Deportivas desde o 13/03/2020.

❌ Os permisos de uso do Pavillón Municipal e do Campo de Fútbol quedarán restrinxidos desde o 13/03/2020.

❌ A suspensión das Actividades Socioculturais desde o 13/03/2020.

❌ Precintado ou peche de todalas fontes publicas do Concello de O Valadouro, garantindo o subministro dae auga a través da rede de abastecemento municipal.

Medidas tomadas polo Concello de
O Valadouro ante a situación de Emerxencia Sanitaria.

✅ Crear unha Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVID-19.

✅ Activar un Protocolo de Servizos Sociais.

Fomentar o teletraballo, e axilizar tramites administrativos.

Desinfección de mobiliario urbano e zonas públicas que poden ser un foco de contaxio.

Desinfección de todolos contenedores de lixo do Concello de forma regular.

✅ Activar un Protocolo de Recollida de Residuos.

✅ Colaboración co C.E.I.P Santa María, no reparto e impresión de tarefas para os alumnos.

Colaboración co I.E.S Alfoz-Valadouro, no préstamo de equipos informáticos e conexións a internet.

Reparto de mascarillas a nen@s entre 3 e 14 anos.

✅ Reanudase o Servizo de Recollida de Trastos. (Polo momento os particulares non poden acceder ás instalacións do Punto Limpo).

✅ Reanudase o Mercado Semanal dos sábados.

✅ Reparto de máscaras a toda a poboación.

✅ Abertas o público as Oficinas Xerais do Concello de O Valadoruo. Deberá solicitarse cita previa no teléfono 982574000 de 9:00 ás 14:00 horas.

✅ Aberta a Biblioteca Publica Municipal con cita previa no 982571516.

✅ Reanudanse os Prazos Administrativos.

Parques Infantís e ás Instalacións Deportivas abertas.

Axudas Activa  Valadouro, destinadas a Autónomos, PEMES e traballadores por conta allea afectado por  ERTES.

Subvenciones Asociacións de Veciños 2020.

Axudas ao pago da factura do Suministro Eléctrico.

✅ Reanudanse o LudiVERÁN 2020.

✅ Apertura Ximnasio Municipal.

✅ Activada a Agrupación de Protección Civil coas indicacións do CIAE-112

  • Colaboración con Asuntos Sociais no reparto de alimentos e medicamentos.
  • Apoio loxístico a medios de intervención.
  • Visitas a persoas maiores que viven solas para comprobar o seu estado.
  • Colaboración coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado no cumprimento das medidas de limitación de circulación pola vía pública.
  • Aviso a poboación por megafonía das instrucións que dicten as autoridades competentes

Comunicados, Bandos e Carteis para a Descarga

Residuos Domésticos

Os residuos do doente, incluído o material desbotable utilizado pola persoa enferma (luvas, panos, máscaras), débense eliminar nunha bolsa de plástico (bolsa 1) nun cubo de lixo disposto na habitación, preferiblemente con tapa e pedal de apertura, sen realizar ningunha separación para a reciclaxe.

A bolsa de plástico (bolsa 1) debe pecharse adecuadamente e introducirse nunha segunda bolsa de lixo (bolsa 2), ao lado da saída da habitación, onde ademais depositaranse as luvas e máscara utilizados polo coidador, e pecharase adecuadamente antes de saír da habitación.

A bolsa 2, cos residuos anteriores, depositarase co resto dos residuos domésticos na bolsa de lixo (bolsa 3).

Inmediatamente despois realizarase unha completa hixiene de mans, con auga e xabón, polo menos 40-60 segundos.

A bolsa 3 pechada adecuadamente depositarase exclusivamente no contedor verde.

Naqueles fogares nos que non haxa ningunha persoa que poida sair para depositar o lixo no contedor, deberá avisar ao Concello, para que se lle faga a recollida no seu domicilio, sempre cumprindo as medidas indicadas.

Servizos Sociais

AXUDA NO FOGAR:

  • Manterase a atención telefónica no telefono 982 57 40 00 ext. 2., que permitirá ás familias comunicar as incidencias que podan ocorrer: altas, baixas, suspensión, etc.
  • Os números de teléfono tamén están dispoñibles para se algunha persoa necesita cubrir necesidades básicas (facer a compra, ir a farmacia…).
  • As altas novas serán por cuestións de urxencia social.

Prevención

Síntomas

Vídeos Informativos