Publicadas as bases para a contratación de 1 operario/a persoal laboral temporal de limpeza de instalacións municipais do Concello de O Valadouro.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello do Valadouro no prazo de dez (10) días hábiles contados dende o día seguinte da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.