Home
Guía Comunicación
Galego · Español · English
Data actual: 25 de Julio 2017
Ver todas
PROCESO SELECTIVO BRIGADA INCENDIOS 2017 E TRACTOR DESBROZADOR

Pódense consultar no apartado de convocatorias e axudas as Listas de selección para os postos de Xefe de Brigada, Peón Condutor, Peón e condutor tractor desbrozador.

AXUDAS Á NATALIDADE - 2016

Xa se poden consultar no apartado de convocatorias e axudas a Ordenanza Municipal para o fomento da natalidade-2016, así como o modelo de solicitude.