Home
Guía Comunicación
Galego · Español · English
Data actual: 25 de Mayo 2017
Ver todas
CONVOCATORIA 1 EMPREGO DE XESTOR/A SOCIO-CULTURAL

Xa se poden consultar  no apartado e convocatorias e axudas as bases da convocatoria de 1 posto de traballo de Xestor/a socio-cultural, dentro do Programa Depuemprego da Excma.Deputación Provincial.

BOLSA DE TRABALLO LIMPADOR/A INSTALACIONS MUNICIPAIS

Xa se pode consultar no apartado de convocatorias e axudas a convocatoria das probas de selección

BOLSA DE TRABALLO SERVIZO AXUDA NO FOGAR

Xa se pode consultar no apartado de convocatorias e axudas a convocatoria das probas de selección

Plan FEADER

Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016.