Home
Guía Comunicación
Galego · Español · English
Data actual: 30 de Junio 2016
Ver todas
LUDIVERÁN 2016

Podese consultar no apartado de convocatorias e axudas a lista definitiva de admitidos no Programa Ludiveran 2016

BRIGADA DE INCENDIOS

Xa se pode consultar no apartado de convocatorias e axudas as listas provisionais de admitidos e excluidos para os procesos selectivos das brigadas de incendios 2016 (Xefe de brigada, Peón condutor e Peóns)

EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO MODALIDADE DEPENDENCIA

Xa se pode consultar no perfil do contratante os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que regulan a licitación así como o anuncio de licitación publicado no BOP de data 19/05/2016

RESULTADO SELECCION DOUS POSTOS DE OPERARIO PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO VIAS MUNCIPAIS.

Xa se pode consultar no apartado de convocatorias e axudas o resultado da selección para  o proceso selectivo de dous postos de operario para o servicio de mantemento, do cadro de persoal laboral temporal do concello.