Home
Guía Comunicación
Galego · Español · English
Data actual: 25 de Mayo 2016
Ver todas
EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO MODALIDADE DEPENDENCIA

Xa se pode consultar no perfil do contratante os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que regulan a licitación así como o anuncio de licitación publicado no BOP de data 19/05/2016

RESULTADO SELECCION PRAZA ADMINISTRATIVO/A

Xa se pode consultar no apartado de convocatorias e axudas o resultado da selección da praza de Administrativo/a

LISTA ADMITIDOS DOUS POSTOS DE CONDUTOR PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO VIAS MUNCIPAIS.
Xa se pode consultar no apartado de convocatoria e axudas a lista provisional de admitidos e excluidos ó proceso selectivo de dous postos de condutor para o servizo de mantemento de vias municipais.
LISTA ADMITIDOS DOUS POSTOS DE OPERARIO PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO VIAS MUNCIPAIS.

Xa se pode consultar no apartado de convocatorias e axudas a lista definitiva de admitidos  o proceso selectivo de dous postos de operario para o servicio de mantemento, do cadro de persoal laboral temporal do concello.