Home
Guía Comunicación
Galego · Español · English
Data actual: 30 de Septiembre 2016
Ver todas
BRIGADA DE INCENDIOS

Xa se pode consultar no apartado de convocatorias e axudas o resultado dos procesos selectivos para os postos das brigadas de incendios 2016 (Xefe de brigada, Peón condutor e Peóns)

EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO MODALIDADE DEPENDENCIA

Xa se pode consultar no perfil do contratante a convocatoria da mesa de contratación para dar conta da valoración do Sobre C e apertura do Sobre B da oferta económica e criterios cuantificables mediante fórmulas que non dependen de xuizos de valor para o vindeiro mércores día 13 de xullo as 13:00 horas

RESULTADO SELECCION DOUS POSTOS DE OPERARIO PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO VIAS MUNCIPAIS.

Xa se pode consultar no apartado de convocatorias e axudas o resultado da selección para  o proceso selectivo de dous postos de operario para o servicio de mantemento, do cadro de persoal laboral temporal do concello.