Home
Guía Comunicación
Galego · Español · English
Inicio > Plan Xeral de Ordenación Municipal
Plan Xeral de Ordenación Municipal
ANTEPROXECTO DE PLANEAMENTO PARA AVALIACIÓN AMBIENTAL. EXPOSICIÓN PUBLICA ATA O DÍA 29/12/2010 NA PAXINA WEB DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. UNHA VEZ NA PÁXINA WEB DA CONSELLERIA DEBERÁN SEGUIRSE OS SEGUINTES PASOS: CALID
ALTERNATIVAS
documento inicio
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL