Home
Guía Comunicación
Galego · Español · English
Inicio > Documentación municipal
Documentación municipal
BANDOS
CANON DE AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA
CANON DA AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA
DOCUMENTO APERTURA ESTABLECEMENTO
Modelo de comunicación previa e declaración responsable
Ludiverán 2018
documentos Ludiverán
Ordenanzas
Aprobación definitiva modificación ordenanza ximnasio
ORDENANZA VENTA AMBULANTE
REGULAMENTO XIMNASIO MUNICIPAL
REGULAMENTO XIMNASIO MUNICIPAL
SERVICIO AXUDA NO FOGAR-DEPENDENCIA
ORDENANZA REGULADORA PREZO PÚBLICO
REGULAMENTO SERVIZO AXUDA NO FOGAR