Home
Guía Comunicación
Galego · Español · English
Inicio > Documentación municipal
Documentación municipal
BANDOS
CANON DE AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA
CANON DA AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA
DOCUMENTO APERTURA ESTABLECEMENTO
Modelo de comunicación previa e declaración responsable
Perido medio de pago a proveedores do Concello de O Valadouro
PERIODO MEDIO PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2015
PRESUPOSTO XERAL 2016
ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA BOP
REGULAMENTO XIMNASIO MUNICIPAL
REGULAMENTO XIMNASIO MUNICIPAL
SERVICIO AXUDA NO FOGAR-DEPENDENCIA
ORDENANZA REGULADORA PREZO PÚBLICO
REGULAMENTO SERVIZO AXUDA NO FOGAR