Home
Guía Comunicación
Galego · Español · English
Inicio > Perfil do Contratante
Perfil do Contratante
CONTRATO CENTRO FORMACIÓN ESCOLA DE AGRICULTURA. PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE E TRAMITACIÓN URXENTE
resolución clasificación ofertas
acta mesa contratación sobre B
CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN AXUDA A DOMICILIO MODALIDADE DEPENDENCIA
resolución convocatoria mesa contratación apertura sobre B
CONVOCATORIA MESA VALORACION OFERTAS. 13 XUÑO 2016 AS 13:00 HORAS
ANUNCIO LICITACIÓN BOP
PREGO DE PRESCRICIONS TÉCNICAS
PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONTRATO REALIZACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCELLOS ALFOZ E O VALADOURO
ANUNCIO ADXUDICACION DEFINITIVA BOP
CONTRATO SERVIZO LIMPEZA VIARIA CONCELLO DE O VALADOURO
ANUNCIO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA BOP